Valpar

Miniature American Shepherd, MAS

Miniature American Shepherd & Australian Shepherd

Vi väntar valpar mitten på november 2023

Nu är dom här födda 2023-11-16 och dom kommer få namn efter svartmyror

                        Night Trains Nash of Clay Creek "Cash"           Difloyds Invicta "Vicki"

                              HD A/B ED ua Patella ua                           HD A/B ED ua

                                       Ögon ua Hjärta ua                             Ögon ua