Kull 28

Kull 28 Födda: 2017-05-01, C.I.B NORD UCH KORAD SE VCH RLD N RLD F RLD A LP1 LP2 TaggDo's Carsten x Difloyds Dynasty

Namn


Difloyds Demon

Difloyds Dakota

Difloyds Duster

Difloyds Fargo

Difloyds Lancer


Kön


Tik

Hane

Hane

Hane

Hane

Färg


Svart trefärgad

Blue merle vit & tan

Svart trefärgad

Blue merle vit & tan

Svart trefärgad

e, TaggDo's carsten

u, Difloyds Dynasty