Kull 37

Kull 37 Födda: 2023-06-x12 Miniature Americansk Shepherd True Happiness Sir Jack

 Australian Shepherd Difloyds Special Eight

Kön                  Färg

Tik                    Röd trefärgad

Tik                    Röd trefärgad

Tik                    Röd trefärgad

Hane                Röd trefärgad

Hane                Röd trefärgad

Hane                Röd trefärgad

Hane                Röd trefärgad


True Happiness Sir Jack. 

HD A+A ED ua Ögon ua Patella ua

Difloyds Special Eight 

HD A+A ED ua Ögon ua      

                 1 dygn                                                                              2 dygn

                2 dygn                                                      4 dygn

På dessa bilder är flickorna och pojkarna 1 vecka

2 veckor                                                   3 veckor veckor

På alla dessa bilder är  alla mina små fina myrvalpar 3 veckor

 Nu blir det blandade bilder och i lite åldersordning

Difloyds Beesoni           D Bibikoffi                    D Bremi             D Brevicep

D Excelsa         D Ereptrix                  D Everesti


   Nathalie Nylen Stallarholmen                  Rosanna Rothstein Västerås       Camilla och Mickael  Atterby Ingarö   

     Ny ägare till  Bison                                Ny ägare till Milo                        Nya ägare till Gimli                                      

Felicia Sohl ochPatrik Bergman Örebro              Catrin och Desire  Tolinsson Solna           Ing-Britt Hake ochAlf Magnusson Onsala

Nya ägare till Disel                                           Nya ägare till Ellie                                  Nya ägare till  Bertha

Den här lilla tjejen stannar på Kennel

Difloyds och kommer och heta Ärtan