Att vara uppfödare

ATT VARA UPPFÖDARE                                        

 

Uppfödning kräver att man har god kännedom om hundar och i viss mån även om människor. Jag har ett stort intresse för avel och uppfödning och det gäller att försöka se vad som kan ge ett bra resultat när det gäller både exteriöra och mentala egenskaper. Sedan tycker jag att det är roligt att få ta hand om valparna när de kommer och se till så att de får en bra start i livet.


Valpköpare

Som uppfödare gäller det att hitta bra valpköpare som kan utveckla hunden och ge den ett bra hem och ett gott liv. För mig är det viktigt att sälja valpar till personer med ett stort hundintresse, och att köparna är beredda att lägga ner tid och energi på att stimulera och träna sina hundar.


VALPARNA

Uppfödning i hemmiljö

Valparna föds upp i hemmiljö och jag lägger ner mycket tid och arbete på att miljö- och socialträna dem. Det underlättar för valpköparen den dag då denne tar över.


Miljö- och socialträning

Jag låter valparna umgås i lagom utsträckning med både barn och vuxna människor. Jag ser också till så att de är vana att åka bil och jag tar med dem ut så att de år uppleva olika miljöer.


Mat och hälsa

Det är viktigt att alla får i sig tillräckligt med mat, därför ser jag till så att alla har varsin matskål redan från början. Då slipper de bråk och ingen blir utan sin mat.


Självfallet följer jag SKK:s riktlinjer och bestämmelser vad gäller ID-märkning, besiktning och registrering och valparna är avmaskade, vaccinerade och ögonlysta vid leverans.


Efter valpköpet

Efter alla år som uppfödare har jag ett stort kontaktnät. Valpköpare är alltid välkomna att höra av sig om de har frågor eller önskar att få råd. Det är också intressant för mig som uppfödare att via kontakter med hundägaren följa både hundarnas och valpköparnas  utveckling. Ett naturligt sätt att träffas för uppföljning blir vid de träffar för Mentalbeskrivning vi anordnar, när valparna är mellan 12 och 18 månader. Under de senaste åren har vi MH.at samtliga kullar och försökt att få med hela kullarna om möjligt.


Omplacering

Om en hund av någon anledning behöver omplaceras hjälper jag till att ordna så att hunden kommer till ett passande hem.